Chełmno - informacje


19.205
mieszkańców Chełmna
9.155
mężczyzn
10.050
kobiet

2.624
w wieku przedprodukcyjnym

11.978
w wieku produkcyjnym

4.603
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

73
zawarto małżeństw

146
urodzeń

298
zgonów

-152
przyrost naturalny
miasto Chełmno
dochody

92.371.088
wydatki

90.161.216
struktura wydatków Chełmna

10.426
0,012%
Rolnictwo i łowiectwo

4.760.909
5,280%
Transport i łączność

8.233.867
9,132%
Administracja publiczna

50.748
0,056%
Turystyka

267.361
0,297%
Gospodarka mieszkaniowa

66.975
0,074%
Działalność usługowa

174.967
0,194%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.305.040
1,447%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

55.934
0,062%
Obsługa długu publicznego

23.010.760
25,522%
Oświata i wychowanie

337.413
0,374%
Ochrona zdrowia

6.961.690
7,721%
Pomoc społeczna

5.215.685
5,785%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

741.106
0,822%
Edukacyjna opieka wychowawcza

6.793.202
7,535%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.145.407
4,598%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

738.954
0,820%
Kultura fizyczna i sport

27.290.776
30,269%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-05-31 03:24
REKLAMA
pogoda Chełmno
7.8°C
wschód słońca: 04:25
zachód słońca: 21:02
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chełmnie

kiedy
2023-10-13 18:30
miejsce
Kino Rondo, Chełmno, Dworcowa 23
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-15 17:00
miejsce
Kino Rondo, Chełmno, Dworcowa 23
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-23 17:00
miejsce
Kino Rondo, Chełmno, Dworcowa 23
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-18 18:30
miejsce
Kino Rondo, Chełmno, Dworcowa 23
wstęp biletowany