Chełmno - informacje


18.326
mieszkańców Chełmna
8.663
mężczyzn
9.663
kobiet

2.447
w wieku przedprodukcyjnym

11.246
w wieku produkcyjnym

4.633
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

74
zawarto małżeństw

99
urodzeń

239
zgonów

-140
przyrost naturalny
miasto Chełmno
dochody

103.211.760
wydatki

101.255.784
struktura wydatków Chełmna

12.633
0,012%
Rolnictwo i łowiectwo

1.430.540
1,413%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

7.395.006
7,303%
Transport i łączność

12.764.046
12,606%
Administracja publiczna

23.853
0,024%
Turystyka

93.686
0,093%
Gospodarka mieszkaniowa

218.862
0,216%
Działalność usługowa

3.680
0,004%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.363.069
2,334%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

42.739
0,042%
Obsługa długu publicznego

26.551.378
26,222%
Oświata i wychowanie

586.152
0,579%
Ochrona zdrowia

9.570.669
9,452%
Pomoc społeczna

6.739.855
6,656%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

309.377
0,306%
Edukacyjna opieka wychowawcza

10.717.533
10,585%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.633.616
4,576%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.501.751
1,483%
Kultura fizyczna i sport

16.297.339
16,095%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-19 19:02
REKLAMA
pogoda Chełmno
13.6°C
wschód słońca: 04:17
zachód słońca: 21:17
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chełmnie

kiedy
2024-10-27 16:00
miejsce
Kinoteatr Rondo, Chełmno, Dworcowa 23
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-27 16:00
miejsce
Kinoteatr Rondo, Chełmno, Dworcowa 23
wstęp biletowany
kiedy
2024-11-08 19:00
miejsce
Hulanka_pub, Chełmno, ul. Młyńska 7
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-01 17:00
miejsce
Chełmiński Dom Kultury, Chełmno,...
wstęp biletowany